30.07. XVII Niedziela Zwykła

8.05. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

8.30. W int. Róż Różańcowych i ich rodzin,

++ członków Żywego Różańca

10.30. Do B.Op. z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze, zdrowie, Boże.bł., opiekę MB da Julii Bieleckiej

w 12 r.ur. i dla Renaty i Zbigniewa Bielecki w 13 r.ślubu

Poniedziałek 31.07.

9.00. + Józefa Jagło od rodziny ;

Wtorek 01.08. 17.45. Koronka do Mił. Bożego św. Alfonsa Liguori

18.00. + Cecylię Smolka w dniu urodzin

Środa 02.08. 17.30 Różaniec

18.00. + ojca Jana Szymroszczyk od parafian;

Czwartek 03.08. bł. Czesława

9.00. W int parafian ++ duszpasterzy: ks. A. Tomeczka, ks. Piechotę,

ks. S. Prochackiego, + ojca Andrzeja Rabij,

Piątek 04.08. św. Jana Marii Vianeya I-szy piątek miesiąca

18.00. + męża Bogdana Tybulczuk

Sobota 05.08. św. Marii Magdaleny

16.30. Adoracja i okazja do spowiedzi

17.00. + Wioletę Zimon

06.08. XVIII Niedziela Zwykła

8.05. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

8.30. rez Słowiński

10.30. rez Seferowicz

Wolne intencje Mszalne:

Wrzesień: 28,

Październik: 4,10,31

Listopad: 1,2,7,8,9,11,15,16,23,29,30

Numery kont parafialnych

Rzymskokatolicka par. Ducha Sw. Bank Pekao S.A. Gliwice

Konto parafialne: 61 1240 1343 1111 0000 2370 8365

Konto BUDOWA: 17 1240 1343 1111 0000 2370 8381

Konto Caritas: 98 1240 1343 1111 0000 2370 8378

Z niedzielnej Ewangelii

wg św. Mt 14, 13 – 21

Gdy Jezus to usłyszał, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: Miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli Mu: Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb. On rzekł: Przynieście Mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.

Ogłoszenia Parafialne

– Składam Bóg zapłać za wspólną modlitwę, udział w Eucharystii, złożone ofiary.

– W sobotę o 9.30. odwiedziny chorych

– Kancelaria: poniedziałek nieczynna, środa 18.30. do 19.00.

– Przed kościołem można nabyć Gościa Niedzielnego, Informator parafialny.

Intencje Apostolstwa Modlitwy Sierpień 2017

Intencja ogólna: Aby artyści poprzez swoje dzieła pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego.