1. W związku z dekretem księdza biskupa Jana Kopca w Diecezji Gliwickiej do dnia 29.03.2020. Msze Święte będą sprawowane bez udziału wiernych.
 2. To znaczy że od jutra w naszym kościele nie będzie Mszy dla wiernych.
 3. Jednocześnie informuję, że każdego dnia będę sprawował Msze Święte według wcześniej zamówionych intencji.
 4. Kancelaria jest nieczynna, w razie potrzeby kontakt telefoniczny: 32 271 38 64.
 5. Na stronie na bieżąco będą zamieszczane informacje.
 6. W przypadku pogrzebu proszę dzwonić na numer parafii
 7. Kościół będzie otwarty codziennie na modlitwę : w niedzielę od 8.30. do 9.00. od 9.30 do 11.00. W tygodniu od 9.30 do 12.00.
 8. Zapraszam do łączenia się na modlitwie poprzez transmisje Mszy św. w telewizji albo radiu.  TVP niedziela o 7.00 , 11.00, TVP Polonia 13,00.  lub TV Trwam  9.30. i Msza radiowa: Polskie Radio o 9.00. Radio Maryja 9.00.

Trwajmy na modlitwie w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serca i łaskę  nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych.
Módlmy się o wygaśnięcie epidemii.

„Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.
Święta Maryjo, Matko Boża – módl się za nami!
Św. Józefie, Opiekunie Kościoła świętego – módl się za nami!
Św. Rochu i św. Rozalio, patronowie w czasie zarazy – módlcie się za nami!


Dekret Biskupa dotyczący wytycznych w sprawie ogłoszenia stanu epidemicznego w Polsce.

dnia 14 marca 2020 roku

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce w dniu 13 marca br., mając na uwadze przede wszystkim dobro społeczeństwa, w łączności z Kościołem w Polsce, z dniem dzisiejszym zarządzam dla Diecezji Gliwickiej co następuje:

 1. odwołane zostają planowe godziny Mszy św. we wszystkich kościołach i kaplicach Diecezji Gliwickiej. Kapłani będą odprawiać przewidziane Msze św. w kościołach parafialnych lub kaplicach, według wyznaczonych na te dni intencji, jednak bez udziału ludu (sine populo); nakazuję jednocześnie odprawienie jednej Mszy św. każdego dnia do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii; z powodów duszpasterskich udzielam prawa binacji i trynacji.
 2. ze względu na decyzję o sprawowaniu Mszy św. bez udziału ludu udzielam wszystkim diecezjanom oraz innym osobom przebywającym na terenie Diecezji Gliwickiej, dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy św; jednocześnie przypominam o możliwości uczestniczenia w Eucharystii za pośrednictwem środków społecznego przekazu;
 3. zawieszone zostają nabożeństwa Gorzkich żali i Drogi Krzyżowej we wszystkich kościołach i kaplicach; przypominam również o zawieszeniu wszelkich rekolekcji i misji parafialnych, jak również wyjazdów i spotkań formacyjnych;
 4. uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć jedynie do trzeciej stacji (na cmentarzu), w obecności najbliższej rodziny (nie więcej niż 50 osób). Msza św. pogrzebowa może być odprawiona w dniu pogrzebu, ale sine populo lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego;
 5. zaleca się otwarcie kościołów celem umożliwienia indywidualnej modlitwy, mając jednak na uwadze, by jednorazowo w kościele nie przebywało więcej niż 50 osób;
 6. zaleca się zorganizowanie dyżurów w konfesjonale w ciągu dnia;
 7. zgodnie z zaleceniem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zachęcam kapłanów oraz osoby konsekrowane do modlitwy różańcowej w swoich wspólnotach codziennie o godzinie 20.30, zakończonej Apelem Jasnogórskim, a wiernych w swoich rodzinnych domach;
 8. zawieszam posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. do odwołania. Natomiast kapłani powinni udawać się do domów chorych osób jedynie w sytuacji zagrożenia życia, ale zawsze z zachowaniem należytych środków ostrożności;
 9. kapłani powinni zachować obowiązek rezydencji, pozostając do dyspozycji wiernych;
 10. Kuria Diecezjalna w Gliwicach, będzie czynna zgodnie z wcześniejszym komunikatem od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 12.00; dyżur będzie pełnił pracownik Kancelarii oraz Sądu Biskupiego, celem załatwienia spraw najbardziej pilnych i koniecznych. Pozostali pracownicy Kurii pozostają do dyspozycji przełożonych pod numerami telefonów, zaś wiernych proszę by konieczne sprawy załatwiać za pośrednictwem duszpasterzy;
 11. ze względu na planowane dzisiaj wystąpienie Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, mogą nastąpić zmiany co do niniejszych zarządzeń; dlatego proszę księży o bieżące śledzenie poczty mailowej;
 12. niniejsze zarządzenia obowiązują do dnia 29 marca br.

+ Jan Kopiec
Biskup Gliwicki


Z niedzielnej Ewangelii wg św. Jana

Rzekł do niej Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął.  Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu.
Rzekła do Niego kobieta: Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać.

15.03. III Niedziela Wlk Postu

8.05. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP             

8.30. + Jana Szymroszczyk w 3 r.śm.

10.30. + syna Marka Jopek, męża Edmunda,

++ rodziców,  ++ z rodziny

Poniedziałek 16.03  

7.30. + Tadeusza i Marię Nowak, Jana,

+ z rodz. Nowak, Zych,

Malinowski Kucharski;

Wtorek 17.03.  17.30 Koronka do Mił. Bożego 

18.00. rez  Oliwa

Środa 18.03.  17.30 Różaniec 

18.00. + Tomasz Zarek od rodz. rodziców i Gosi z przyjaciółmi;

Czwartek 19.03.  św Józefa Uroczystość

17.00. Do B.Op. z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze,o zdrowie,Boże.bł.,opiekę MB

dla Józefa Zemła w dniu ur i imienin

 1. + Wiesława Kaczmarczyk od rodziny

Piątek 20.03.  17.30 Droga Krzyżowa 

18.00.  + mamę i babcię Krystynę Bargieł;

Sobota 21.03.

16.30. Adoracja i okazja do spowiedzi

17.00. Do B.Op. z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze,o zdrowie,Boże.bł.,opiekę MB dla rodz. Stuleblak, dzieci i wnuków

 

22.03. IV Niedziela Wlk Postu   Laetare

8.05. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP             

8.30. + rodz. Halinę i Mariana Kubacki, brata Wiesława,

rodz. Reginę i Antoniego Grabowski

10.30. + Ryszarda Tutkaj w r.śm.

 

Wolne intencje Mszalne:   

Czerwiec : 22,   

Sierpień: 3,2

Wrzesień: 14,16,21,24,26,28,29,30

 

Numery kont parafialnych

Rzymskokatolicka par. Ducha Sw.  Bank Pekao S.A. Gliwice

Konto parafialne:   61 1240 1343 1111 0000 2370 8365

Konto Caritas:  61 1240 1343 1111 0000 2370 8365

Konto Fundusz Utrzymania Kościoła : 17 1240 1343 1111 0000 2370 8381