W razie problemów z odtwarzaczem naciśnij TUTAJ

Do 29.03.20. na podstawie dekretu bpa Jana Kopca Msze w naszej diecezji są sprawowane bez udziału wiernych.

SPOWIEDŹ w sobotę od 16.30 do 17.00. i w razie potrzeby po uprzednim umówieniu się telefonicznie – 32 271 38 64.

22.03. IV Niedziela Wlk Postu Laetare
1. + rodz. Halinę i Mariana Kubacki, brata Wiesława, rodz. Reginę
i Antoniego Grabowski
2. + Ryszarda Tutkaj w r.śm.
Poniedziałek 23.03.
+ Grażynę Schaub od cioci Heni Koziród ;
Wtorek 24.03.
+ brata Jana Kotyczka, w 6 r.śm., kuzyna Norberta w 8 r.śm.
Środa 25.03. Zwiastowanie Pańskie
+ Ingrid Penkala w r. ur.
Czwartek 26.03.
+ męża Wacława Maśloch w I r.śm.
Piątek 27.03.
+ Karolinę Burzan w 4 r.śm.
Sobota 28.03.
16.30. Adoracja i okazja do spowiedzi
+ Tadeusza Kamiński, Marię Wielosik, + z rodziny
29.03. V Niedziela Wlk Postu
1. W int. Róż Różańcowych i ich rodzin + członków Żywego Różańca
2. + mamę Franciszkę Siekiera w 11 miesiąc po śmierci

Wolne intencje Mszalne:
Sierpień: 3,20,
Wrzesień: 14,16,21,24,26,28,29,30

Numery kont parafialnych
Rzymskokatolicka par. Ducha Sw. Bank Pekao S.A. Gliwice
Konto parafialne: 61 1240 1343 1111 0000 2370 8365
Konto Caritas: 61 1240 1343 1111 0000 2370 8365
Konto Fundusz Utrzymania Kościoła : 17 1240 1343 1111 0000 2370 8381

– Kancelaria jest nieczynna, pilne sprawy proszę zgłaszać telefonicznie 32 271 38 64

Dekret Biskupa dotyczący wytycznych w sprawie ogłoszenia stanu epidemicznego w Polsce.

dnia 14 marca 2020 roku

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce w dniu 13 marca br., mając na uwadze przede wszystkim dobro społeczeństwa, w łączności z Kościołem w Polsce, z dniem dzisiejszym zarządzam dla Diecezji Gliwickiej co następuje:

 1. odwołane zostają planowe godziny Mszy św. we wszystkich kościołach i kaplicach Diecezji Gliwickiej. Kapłani będą odprawiać przewidziane Msze św. w kościołach parafialnych lub kaplicach, według wyznaczonych na te dni intencji, jednak bez udziału ludu (sine populo); nakazuję jednocześnie odprawienie jednej Mszy św. każdego dnia do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii; z powodów duszpasterskich udzielam prawa binacji i trynacji.
 2. ze względu na decyzję o sprawowaniu Mszy św. bez udziału ludu udzielam wszystkim diecezjanom oraz innym osobom przebywającym na terenie Diecezji Gliwickiej, dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy św; jednocześnie przypominam o możliwości uczestniczenia w Eucharystii za pośrednictwem środków społecznego przekazu;
 3. zawieszone zostają nabożeństwa Gorzkich żali i Drogi Krzyżowej we wszystkich kościołach i kaplicach; przypominam również o zawieszeniu wszelkich rekolekcji i misji parafialnych, jak również wyjazdów i spotkań formacyjnych;
 4. uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć jedynie do trzeciej stacji (na cmentarzu), w obecności najbliższej rodziny (nie więcej niż 50 osób). Msza św. pogrzebowa może być odprawiona w dniu pogrzebu, ale sine populo lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego;
 5. zaleca się otwarcie kościołów celem umożliwienia indywidualnej modlitwy, mając jednak na uwadze, by jednorazowo w kościele nie przebywało więcej niż 50 osób;
 6. zaleca się zorganizowanie dyżurów w konfesjonale w ciągu dnia;
 7. zgodnie z zaleceniem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zachęcam kapłanów oraz osoby konsekrowane do modlitwy różańcowej w swoich wspólnotach codziennie o godzinie 20.30, zakończonej Apelem Jasnogórskim, a wiernych w swoich rodzinnych domach;
 8. zawieszam posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. do odwołania. Natomiast kapłani powinni udawać się do domów chorych osób jedynie w sytuacji zagrożenia życia, ale zawsze z zachowaniem należytych środków ostrożności;
 9. kapłani powinni zachować obowiązek rezydencji, pozostając do dyspozycji wiernych;
 10. Kuria Diecezjalna w Gliwicach, będzie czynna zgodnie z wcześniejszym komunikatem od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 12.00; dyżur będzie pełnił pracownik Kancelarii oraz Sądu Biskupiego, celem załatwienia spraw najbardziej pilnych i koniecznych. Pozostali pracownicy Kurii pozostają do dyspozycji przełożonych pod numerami telefonów, zaś wiernych proszę by konieczne sprawy załatwiać za pośrednictwem duszpasterzy;
 11. ze względu na planowane dzisiaj wystąpienie Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, mogą nastąpić zmiany co do niniejszych zarządzeń; dlatego proszę księży o bieżące śledzenie poczty mailowej;
 12. niniejsze zarządzenia obowiązują do dnia 29 marca br.

+ Jan Kopiec
Biskup Gliwicki