Ogłoszenia parafialne – 19.07.2020

19.07. XVI  Niedziela Zwykła

8.05 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP

8.30.  Do B.Op. z podz. za odebrane łaski, z prośbą

o dalsze, o zdrowie, Boże.bł., opiekę MB dla Józefa

i Danuty Soja w 25 r.śl. TD

10.30. Do B.Op. z podz. za odebrane łaski, z prośbą

o dalsze, o zdrowie, Boże.bł., opiekę MB dla wnuka Augusta w I-szą r.ur.;

Poniedziałek 20.07. bł.Czesława

9.00. W pewnej intencji

Wtorek 21.07.  17.45 Koronka do Mił. Bożego  św. Wawrzyńca

18.00.  rez Wojnar;

Środa   22.07.   17.30. Różaniec św. Marii Magdaleny

18.00. + Marię, ++ z rodziny;

Czwartek 23.07.  św. Brygidy 

18.00.  + Stanisławę Froelich w miesiąc po śmierci

Piątek 24.07.  św. Kingi

18.00. + teścia Gerarda Oleszko w r.ur.

Sobota 25.07.   św. Jakuba Ap

16.30. Adoracja i okazja do spowiedzi

17.00.  Do B.Op. z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze, o zdrowie, Boże.bł., opiekę MB dla mamy Joanny, w 70 r.ur.  ++ tatę Dera Roch

26.07. XVII  Niedziela Zwykła

8.30.  W int. Róż Różańcowych i ich rodzin + członków Żywego Różańca

10.30. rez Seferowicz

 

Wolne intencje Mszalne:

Wrzesień: 14,21,24,28,30   

Październik: 3,5,7,8,12,26    

Listopad: 2,8,9,12,16,17,23,26,30

Zapowiedzi:

Beata Rząsa Zabrze  Artur Janczak Zabrze

Numery kont parafialnych

Rzymskokatolicka par. Ducha Sw.  Bank Pekao S.A. Gliwice

Konto parafialne:   61 1240 1343 1111 0000 2370 8365

Konto Caritas:  61 1240 1343 1111 0000 2370 8365

Konto Fundusz Utrzymania Kościoła : 17 1240 1343 1111 0000 2370 8381

Informator Parafialny

Par. Ducha św. w Zabrzu 19 lipca   2020

Tel.   032/ 271 38 64         Nr 28/ 895

www.duchswzabrze.pl     XVI Niedziela Zwykła

Z niedzielnej Ewangelii

wg św. Mt 13, 24 – 30

Jezus opowiedział  im przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli.  Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł.  A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast.  Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?  Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?  A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy.  Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza.

Ogłoszenia

– Bóg zapłać za udział w Eucharystii, za złożone ofiary, za wpłaty na konto parafialne na utrzymanie kościoła.

– Dziś Rada Parafialna zbiera ofiary na Fundusz Utrzymania kościoła.

– Kancelaria jest czynna w środę od 18.30 do 19.00.

– W przyszłą niedzielę po Mszach poświęcenie pojazdów.

– Jest nowy numer Gościa Niedzielnego i informator