Ogłoszenia parafialne – 24.01.2021

Z niedzielnej Ewangelii  Mk1,16-20

Jezus ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro.  Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci.  Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

24.01.  III Niedziela Zwykła

8.05. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP             

8.30.  + Irmę Ficek, ++ z rodziny;

10.30. rez Sowicka

11.30. Msza w intencji parafii i świata  do Miłosierdzia Bożego o powstrzymanie pandemii

Poniedziałek 25.01.  Nawrócenie św. Pawła

9.00. + Stanisława Perchał od rodz Marczyński z Andrychowa ;

Wtorek 26.01.  17.45  Koronka do Mił. Bożego   św. Tymoteusza i Tytusa

76 rocznica spalenia kościoła na Zandce przez Rosjan

18.00. Do B.Op. z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze, o zdrowie, Boże.bł., opiekę MB  dla wnuczki Oli

Środa   27.01.   17.30. Różaniec    św. Anieli Merici

18.00. + Monikę Janik od rodziców w miesiąc po śmierci;  +  ks.W. Sojka

Czwartek 28.01.  św. Tomasza z Akwinu

18.00. + ks. Krzysztofa Pagór ++ z rodz od Joli Nowak

Piątek 29.01.  

18.00. + brata Mariana z ok. urodzin

Sobota 30.01.   

16.30.  Adoracja i okazja do spowiedzi

17.00.  +  Anelizę Nowak

 

31.01.  IV Niedziela Zwykła

8.05. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP             

8.30.  W int. Róż Różańcowych i ich rodzin + członków  Żywego Różańca

10.30. + męża Ryszard Rymiorz

11.30. Msza w intencji parafii i świata  do Miłosierdzia Bożego o powstrzymanie pandemii

 

Wolne intencje Mszalne:

Kwiecień : 7,8,14,15,19,20,21,22,23,26,27,29,

Maj: 2,10,20,21,23,25,26,28,29,31

Czerwiec:2,9,10,13,14,18,21,24,28,30

 

Ogłoszenia

– Bóg zapłać za wspólną modlitwę, udział w Eucharystii, za złożone ofiary.

– Dzisiaj obchodzimy  niedzielę Słowa Bożego

– Dziś przed kościołem ogólnopolska zbiórka na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Chorwacji

– W naszym kościele jednorazowo mieści się 20 osób.!!! Zachować odstępy !

– We wtorek 76 rocznica spalenia kościoła przez Rosjan na Zandce

– Kancelaria jest w tym tygodniu czynna w środę od 18.30. do 19.00.

– Rada Parafialna na Fundusz Utrzymania naszego kościoła zebrała 1350,-

– Z tyłu kościoła można nabyć Gościa Niedzielnego, Mały Gość, Informator

 

Numery kont parafialnych

Rzymskokatolicka par. Ducha Sw.  Bank Pekao S.A. Gliwice

Konto parafialne:   61 1240 1343 1111 0000 2370 8365

Konto Caritas:  61 1240 1343 1111 0000 2370 8365

Konto Fundusz Utrzymania Kościoła : 17 1240 1343 1111 0000 2370 8381