Historia

Po I wojnie światowej liczba wiernych parafii św. Andrzeja w Zabrzu wzrosła do 43 tys. W 1923 roku kardynał Adolf Bertram polecił proboszczowi parafii  ks. Oswaldowi Sonnckowi  utworzenie nowych placówek duszpasterskich. Jedną z nich miała być placówka na Kolonii Piaskowej (tzw. Zandce), którą zamieszkiwały rodziny hutników z pobliskiej Huty Donnersmarcka. Teren obejmował prawie 6 tys. wiernych. W 1924 roku ks. Sonneck rozpoczął sprawowanie nabożeństw w dużej sali gospody Wierciomioka. W 1925 roku parafia zakupiła budynek. W latach 1925-1926 budynek poddano pracom adaptacyjnym według projektu gliwickiego architekta Hugo Beckera. 25 kwietnia 1927 roku ustanowiono przy kościele lokalię. Pierwszym lokalistą był ks. Adrian Pilot, a od 9 października 1929 roku ks. Antoni Tomeczek, który posługiwał w parafii przez 33 lata. 29 listopada 1929 roku biskup Walenty Wojciech z Wrocławia poświęcił kościół. 1 kwietnia 1936 roku lokalię podniesiono do rangi kuracji, a 1 października 1940 roku do rangi samodzielnej parafii. Do 1945 roku parafia pozostawała w łączności administracyjnej i finansowej z macierzystą parafią św. Andrzeja Apostoła.

26 stycznia 1945 roku kościół i plebania zostały spalone przez żołnierzy sowieckich w odwecie za zranienie jednego z oficerów. Tego dnia Rosjanie spalili ok. 10 budynków mieszkalnych i rozstrzelali ok. 80 osób. Nabożeństwa zaczęto odprawiać w zaadaptowanym na ten cel katolickim domu młodzieżowym, wybudowanym w 1930 roku. W latach 1954-1956 wybudowano obecną plebanię. Drugi proboszcz parafii, ks. Paweł Pyrchała (1963-1975), poszerzył kościół przez dobudowanie bocznej nawy, a w miejscu spalonego kościoła wybudowano dzwonnicę.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W 2009 roku biskup gliwicki Jan Wieczorek zadecydował o konieczności budowy nowego kościoła. W 2010 roku ruszyły prace projektowe, a na wiosnę 2011 roku prace budowlane według projektu architekta Pawła Ociepki z Gliwic. Budowę nowego kościoła prowadził proboszcz parafii – ks. Klaudiusz Szymroszczyk. 9 maja rozpoczęto wykopy pod fundamenty, 18 lipca została położona pierwsza cegła, a już we wrześniu rozpoczęto prace przy dachu nowego kościoła. Pierwszą Mszę św. w nowym kościele sprawowano 12 maja 2013 roku. Część wyposażenia kościoła pochodzi ze zlikwidowanych kościołów diecezji Essen (wystrój prezbiterium z kościoła pw. Ducha Świętego w Schwelm, ławki z kościoła pw. św. Engelberta w Essen). Kościelne witraże zaprojektowali Anna i Dariusz Gomułowie. 27 maja 2013 roku biskup gliwicki Jan Kopiec wydał dekret dotyczący pozbawienia starego kościoła charakteru miejsca świętego. Aktu tego dokonano w uroczystość Bożego Ciała tegoż roku. 23 października 2016 roku biskup gliwicki Jan Kopiec dokonał poświęcenia nowego kościoła. W parafii od 2000 roku posługują siostry ze Wspólnoty Karmelitanek Misjonarek, prowadząc świetlicę „Providentia – Dom Opatrzności”.