Terytorium obecnej parafii Ducha Świętego zostało wydzielone z parafii św. Andrzeja Apostoła w 1926 r., kiedy to utworzono lokalię Ducha Świętego. Lokalia obejmowała swoim zasięgiem kolonię na Piasku (Sand Kolonie – stąd wywodzi się nazwa dzisiejszej dzielnicy Zabrza – „Zandka”). W 1938 r. lokalię podniesiono do rangi kuracji, a w 1941 r. erygowano parafię Ducha Świętego. Pierwszym proboszczem został dawny wikariusz parafii

św. Andrzeja Apostoła, ks. Antoni Tomeczek.Kościół parafialny powstał w wyniku adaptacji dawnej gospody. Budynek kościoła stanowił wtedy jedną całość z plebanią. W 1945 r. kościół i plebania zostały spalone przez żołnierzy sowieckich w odwecie za zranienie jednego z oficerów. Od tego czasu nabożeństwa zaczęto odprawiać w zaadaptowanym na ten cel katolickim Domu Młodzieżowym, wybudowanym w 1930 r. Drugi proboszcz parafii, ks. Paweł Pyrchała (1963-75), poszerzył kościół przez dobudowanie bocznej nawy. Aktualnie kościół w pełni zaspokaja potrzeby parafian.W miejscu spalonego kościoła wybudowano dzwonnicę, gdzie zawieszono kolejno trzy dzwony: w 1964 r. – mały, w 1966 r. – średni i w 1967 r. – duży.

W latach 1999-2000 dokonano gruntownej zmiany wystroju wnętrza. Postawiono nowy ołtarz i ambonkę. Odnowiono ławki oraz drzwi zewnętrzne. W roku 2000 zakupiono nowe 30-głosowe organy firmy Viscont. Obok kościoła zbudowano kaplicę z figurą Matki Bożej Niepokalanej. W 2001 r. wyremontowano dach kościoła i zamontowano nowe ogrzewanie.