Ogłoszenia parafialne – 23.07.2023

Z niedzielnej Ewangelii
wg św. Mt 13, 24 – 30

Jezus opowiedział im przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza.

23.07. XVI Niedziela Zwykła
8.05. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
8.30. + Marię i Bronisława Wojnar, ++ z rodzin Wojnar, Fabia, Zieliński
10.30. + Do B.Op. z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze, o zdrowie, Boże.bł., opiekę MB i Anioła Stróża dla prawnuka Augusta w 4 r.ur.
Poniedziałek 24.07. św Kingi
9.00 . + Genowefę Bednarz od córki
Wtorek 25.07. 9.15. Koronka do Mił. Bożego św Jakuba
18.00 rez Penkala
Środa 26.07. 17.30. Różaniec św Anny
18.00. + Stanisław Długosz od córki Karoliny z rodziną
Czwartek 27.07. św. Joachima
18.00. + mamę Irenę Bzdyk w miesiąc po śmierci
Piątek 28.07. św Szarbela
18.00. Do B.Op. z podz. za odebrane łaski, z prośbą o dalsze, o zdrowie,
Boże.bł., opiekę MB dla Julii Bieleckie w 18 r.ur. TD
Sobota 29.07. św Marty
16.30. Adoracja i okazja do spowiedzi
17.00. + mamę Marię Kotyczka w r.śm.

30.07. XVII Niedziela Zwykła
8.05. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
8.30. W int. Róż Różańcowych i ich rodzin ++ członków Żywego Różańca
10.30. + ciocię prof Annę Sucheni Grabowską, jej syna Jacka Grabowskiego, męża, ++ z rodziny
Wolne intencje Mszalne:
Sierpień: 7,
Wrzesień: 11,18,25,27,28
Październik: 1,9,12,17,23,30
Listopad: 1,20,25,27,29,30,
Numery kont parafialnych
Rzymskokatolicka par. Ducha Sw. Bank Pekao S.A.
Konto parafialne: 61 1240 1343 1111 0000 2370 8365
Konto Caritas: 61 1240 1343 1111 0000 2370 8365
Konto Fundusz Utrzymania Kościoła : 17 1240 1343 1111 0000 2370 8381

Ogłoszenia parafialne
– Bóg zapłać za wspólną modlitwę, udział w Eucharystii, złożone dziś ofiary.
– Rada na fundusz utrzymania naszego kościoła. zebrała 1272,-
– Dziś odpust w kościele św. Anny –Suma odpustowa o 11.15. Nieszpory o godz. 15.00.
– Kancelaria w tym tygodniu jest czynna w środę od 18.30. do 19.00 .
– W przyszłą niedzielę po Mszach poświęcenie pojazdów – wspomnienie św. Krzysztofa.
– Z tyłu kościoła można nabyć Gościa Niedzielnego, Mały Gość, Informator