Ogłoszenia parafialne – 27.08.2023

Z niedzielnej Ewangelii
wg św. Mt 16, 13 – 19
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr czyli Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.

27.08. XXI Niedziela Zwykła
8.05. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
8.30. W int. Róż Różańcowych i ich rodzin
++ członków Żywego Różańca
10.30. + mamę Krystynę Kozdraś ++ z rodziny
Poniedziałek 28.08. św Augustyna
Mszy nie będzie
Wtorek 29.08. Męczeństwo św. Jana Chrzciciela 17.45. Koronka
18.00. rez Faron
Środa 30.08.
Mszy nie będzie
Czwartek 31.08.
Mszy nie będzie
Piątek 01.09. bł Bronisławy I-szy piątek 17.30 Adroacja i spowiedź
18.00. + brata Mariana w 28 r.śm., rodziców Lidię i Józefa, dziadków Jadwigę i Konrada, Paulinę, Franciszka, ++ z rodziny
Sobota 02.09.
16.30. Adoracja i okazja do spowiedzi
17.00. + męża Władysława Chojak od żony i dzieci
03.09 XXII Niedziela Zwykła
8.05. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
8.30. + rodziców i dziadków Anielę i Edwarda Walas,
+ z rodz Walas, Meuś, Nowak
10.30. + wujka chrzestnego Jana Marka Krykowski
Wolne intencje Mszalne:
Październik: 1,12,30
Listopad: 25,27,29,30,
Grudzień: 1,3,5,12,14,15,16,17,18,19,24,25,27,29
Papieska Intencja Modlitewna wrzesień
Módlmy się za ludzi, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach, by nie zostali zapomniani i nigdy nie byli traktowani jako mniej wartościowi

Ogłoszenia parafialne
– Bóg zapłać za wspólną modlitwę, udział w Eucharystii, złożone dziś ofiary.
– Kancelaria jest nieczynna w tym tygodniu.
– W tym tygodniu I-szy piątek miesiąca. Adoracja i spowiedź od 17.30.
– Odwiedziny chorych w piątek 8 września.
– Z tyłu kościoła można nabyć Gościa Niedzielnego, Mały Gość, Informator