Ogłoszenia parafialne – 10.12.2023

Z niedzielnej Ewangelii Marek 1,1-6 Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki. Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordanie, wyznając /przy tym/ swe grzechy. Jan nosił odzienie z sierści […]