Ogłoszenia parafialne – 24.12.2023

Z niedzielnej Ewangelii Łk 1,35;38Anioł odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego Słowa. 24.12. IV Niedziela Adwentu Wigilia8.05. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP8.30. rez Migas10.30. rez Słomkowski22.00. […]