Ogłoszenia parafialne – 21.01.2024

Z niedzielnej Ewangelii Mk1,16-20

Jezus ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

21.01. III Niedziela Zwykła
8.05. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
8.30. rez Oliwa
10.30. + Zofię Zemła w 3 r.śm.
Poniedziałek 22.01. św Wincentego
9.00. + siostrę Jadwigę Rawa od brata Kazika z rodzina:
Wtorek 23.01.
18.00. + Klaudię Rymiorz od sąsiadów z Krakusa 4
Środa 24.01. św Franciszka Salezego
18.00. + Antoniego Owczarek od sios żony z rodziną;
Czwartek 25.01. Nawrócenie św. Pawła
18.00. + Antoniego Gryń w miesiąc po śmierci;
Piątek 26.01 św Tymoteusza i Tytusa
18.00. + Jadwigę Rawa od brata Ryszarda z rodziną;
Sobota 27.01. św Anieli Merici
16.30. Adoracja i okazja do spowiedzi
17.00. + Henryka Widliczek w I-szą r.śm.
28.01. IV Niedziela Zwykła
8.05. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
8.30. W int. Róż Różańcowych i ich rodzin ++ członków Żywego Różańca
10.30. + Wandę Łyczek w I-szą r.śm.

Wolne intencje Mszalne:
Kwiecień 17,24,25,26,
Maj 1,10,20,31
Czerwiec 2/10,3,24,27,29,30/10
Numery kont parafialnych
Rzymskokatolicka par. Ducha Sw. Bank Pekao S.A.
Konto parafialne: 61 1240 1343 1111 0000 2370 8365
Konto Caritas: 61 1240 1343 1111 0000 2370 8365
Konto Fundusz Utrzymania Kościoła : 17 1240 1343 1111 0000 2370 8381

Ogłoszenia parafialne

  • Bóg zapłać za wspólną modlitwę, udział w Eucharystii, złożone dziś ofiary.
  • Dzisiaj obchodzimy niedzielę Słowa Bożego
  • We piątek 79 rocznica spalenia kościoła przez Rosjan na Zandce
  • Kancelaria jest czynna do w środę od 18.30 do 19.00.
  • Dziś Rada Parafialna zbiera ofiary na Fundusz Utrzymania naszego kościoła
  • Z tyłu kościoła można nabyć Gościa Niedzielnego, Mały Gość, Informator,