Ogłoszenia parafialne – 17.09.2023

Z niedzielnej Ewangelii wg św. Mt18, 21 – 22 Wtedy Piotr zbliżył się do Niego i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. 17.09 XXIV Niedziela Zwykła 8.05. Godzinki o Niepokalanym […]

Ogłoszenia parafialne – 10.09.2023

Z niedzielnej Ewangelii wg św. Mt18, 15 – 20 Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, […]

Ogłoszenia parafialne – 03.09.2023

Z niedzielnej Ewangelii wg św. Mt 16, 21 – 26 Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Jezusa na bok i począł robić wyrzuty: Panie, niech Cię Bóg […]

Ogłoszenia parafialne – 27.08.2023

Z niedzielnej Ewangelii wg św. Mt 16, 13 – 19 Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział […]

Ogłoszenia parafialne – 20.08.2023

Z niedzielnej Ewangelii wg św. Mt 15, 21-28 Potem Jezus odszedł stamtąd i podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego ducha. Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli […]

Ogłoszenia parafialne 13.08.2023

Z niedzielnej Ewangelii wg św. Mt 14, 25 – 31 O czwartej straży nocnej przyszedł do nich Jezus krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, […]

Ogłoszenia parafialne – 06.08.2023

Z Ewangelii wg św Mateusza 17, 1-2 Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. 06.08. Niedziela Przemienienia Pańskiego 8.05. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 8.30. […]

Ogłoszenia parafialne – 30.07.2023

Z niedzielnej Ewangelii wg św. Mt 13, 44 – 46 Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co […]

Ogłoszenia parafialne – 23.07.2023

Z niedzielnej Ewangelii wg św. Mt 13, 24 – 30 Jezus opowiedział im przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli […]

Ogłoszenia parafialne – 16.07.2023

Z niedzielnej Ewangelii wg św. Mt 13, 3 – 8 Jezus mówił w przypowieści: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał niektóre ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i […]