Ogłoszenia parafialne – 18.02.2024

Z niedzielnej EwangeliiMk 1, 12 – 15Zaraz też Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w […]

Ogłoszenia parafialne – 11.02.2024

Z niedzielnej Ewangelii Mk 1, 40-45 Do Jezusa przyszedł trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego. 11.02. VI Niedziela Zwykła Dzień ChoregoMatki Bożej z Lourdes8.05. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP8.30. […]

Ogłoszenia parafialne – 04.02.2024

Z niedzielnej Ewangelii.Mk 1,35 – 39 Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: Wszyscy Cię szukają. Lecz On rzekł do nich: Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać,bo […]

Ogłoszenia parafialne – 28.01.2024

Z niedzielnej Ewangelii Mk 1,23-28Był w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się […]

Ogłoszenia parafialne – 21.01.2024

Z niedzielnej Ewangelii Mk1,16-20 Jezus ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali […]

Ogłoszenia parafialne – 14.01.2024

Z niedzielnej Ewangelii J1,40 – 42 Jednym z dwóch, którzy poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza – to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas to […]

Ogłoszenia parafialne – 07.01.2024

Z niedzielnej EwangeliiMk1,9-11 W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. 07.01. Niedziela Chrztu Pańskiego8.05. […]

Ogłoszenia parafialne – 31.12.2023

Z niedzielnej EwangeliiŁk 2,22-24 Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Dziecię do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem PrawaPańskiego. 31.12. Niedziela Świętej Rodziny […]

Ogłoszenia parafialne – 24.12.2023

Z niedzielnej Ewangelii Łk 1,35;38Anioł odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego Słowa. 24.12. IV Niedziela Adwentu Wigilia8.05. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP8.30. rez Migas10.30. rez Słomkowski22.00. […]

Ogłoszenia parafialne – 17.12.2023

Z niedzielnej Ewangelii J 1, 6-8 Pojawił się człowiek posłany przez Boga Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości 17.12. III Niedziela Adwentu Gaudete 8.05. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 8.30. + rodziców Ramola […]