Parafia pw. Ducha Świętego w Zabrzu

Parafia pw. Ducha Świętego w Zabrzu

Wielkanoc 2023

Zajączek 2023

Ogłoszenia parafialne – 18.02.2024

Z niedzielnej Ewangelii
Mk 1, 12 – 15
Zaraz też Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.
18.02. I Niedziela Wielkiego Postu
8.05. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
8.30. Do B.Op. z podz. za odebrane łaski,
z prośbą o dalsze, o zdrowie, Boże.bł., opiekę MB
dla Zosi Cioch w 18 r.ur TD
10.30. + mamę Stefanię w 5.r.śm
Poniedziałek 19.02.
9.00. + Jadwigę Rawa od siostry Ireny z rodziną;
Wtorek 20.02. 17.30 Koronka do Miłosierdzia Bożego
18.00. rez Migas
Środa 21.02. 17.30 Różaniec
18.00.+ mamę Jadwigę Gębską w 4 r.śm. ++ Dominikę , Henryka, Jerzego
++ z rodz. Polewczyk, Brodacki
Czwartek 22.02. Katedry św Piotra
17.00. + tatę Pawła Gorzkuła
Piątek 23.02. św Polikarpa 17.30. Droga Krzyżowa
18.00. + brata i rodziców Haraźny
Sobota 24.02.
16.30. Adoracja i okazja do spowiedzi
17.00. + Franciszka Szymroszczyk w r.ur
25.02. II Niedziela Wielkiego Postu
8.05. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
8.30. W int. Róż Różańcowych i ich rodzin ++ członków Żywego Różańca
10.30. + Wacławę Sosińską od wnuczki z rodziną

Wolne intencje Mszalne:
Czerwiec 2/8,24,27,29,30/10
Lipiec 10,11,15,18,24,25,31

Numery kont parafialnych
Rzymskokatolicka par. Ducha Sw. Bank Pekao S.A.
Konto parafialne: 61 1240 1343 1111 0000 2370 8365
Konto Caritas: 61 1240 1343 1111 0000 2370 8365
Konto Fundusz Utrzymania Kościoła : 17 1240 1343 1111 0000 2370 8381

Ogłoszenia parafialne

  • Bóg zapłać za wspólną modlitwę, udział w Eucharystii, złożone dziś ofiary.
  • Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu o 17.30. Zalecki za zmarłych – wypominki do Drogi Krzyżowej możne składać w zakrystii.
  • Gorzkie Żale w niedziele Wielkiego Postu o 15.00. / II, IV, VI niedziela Postu /naprzemiennie ze Mszą z kazanie pasyjnym / I,III,V niedziela Postu /.
  • W czwartek o 18.00 Msza szkolna dla dzieci z drogą krzyżową
  • Młodzież do bierzmowania i dzieci komunijne mają obowiązek przynajmniej 3 razy uczestniczyć w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach.
  • Dziś Rada zbiera ofiary na Fundusz utrzymania naszego kościoła.
  • Kancelaria jest czynna w środę po Mszy ok. 18.30 do 19.00.
  • W piątek o 18.00 Msza i spotkanie dla młodzieży przed bierzmowaniem
  • Z tyłu kościoła można nabyć Gościa Niedzielnego, Mały Gość, Informator,

Ogłoszenia parafialne – 11.02.2024

Z niedzielnej Ewangelii Mk 1, 40-45 Do Jezusa przyszedł trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego. 11.02. VI Niedziela Zwykła Dzień ChoregoMatki Bożej z Lourdes8.05.

Czytaj więcej »

Ogłoszenia parafialne – 04.02.2024

Z niedzielnej Ewangelii.Mk 1,35 – 39 Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: Wszyscy Cię szukają. Lecz On rzekł do nich: Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości,

Czytaj więcej »

Ogłoszenia parafialne – 28.01.2024

Z niedzielnej Ewangelii Mk 1,23-28Był w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł

Czytaj więcej »

Ogłoszenia parafialne – 21.01.2024

Z niedzielnej Ewangelii Mk1,16-20 Jezus ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro. Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też

Czytaj więcej »

Ogłoszenia parafialne – 14.01.2024

Z niedzielnej Ewangelii J1,40 – 42 Jednym z dwóch, którzy poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza – to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty

Czytaj więcej »

Ogłoszenia parafialne – 07.01.2024

Z niedzielnej EwangeliiMk1,9-11 W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam

Czytaj więcej »

Ogłoszenia parafialne – 31.12.2023

Z niedzielnej EwangeliiŁk 2,22-24 Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, przynieśli Dziecię do Jerozolimy, aby Je przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem

Czytaj więcej »

Ogłoszenia parafialne – 24.12.2023

Z niedzielnej Ewangelii Łk 1,35;38Anioł odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego Słowa. 24.12. IV Niedziela Adwentu Wigilia8.05. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu

Czytaj więcej »

Ogłoszenia parafialne – 17.12.2023

Z niedzielnej Ewangelii J 1, 6-8 Pojawił się człowiek posłany przez Boga Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości 17.12. III Niedziela Adwentu Gaudete 8.05. Godzinki o Niepokalanym Poczęciu

Czytaj więcej »

Zandka - Kościół pw. Ducha Świętego Zabrze

ul. Ks. Tomeczka 1, 41-800 Zabrze

telefon: +48 32 271 38 64